Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2018-05-07 - Nr BG.6220.8.31.2016.AW - Obwieszczenie o wystąpieniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Branice, dnia 07.05.2018r.

 

 

Obwieszczenie Nr BG.6220.8.31.2016.AW

o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

 

 

Nr BG.6220.8.31.2016.AW

 

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14
45-082 Opole

 

Dot. postępowania DOŚ-II‌‌I.7220.10.2017.JSz

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) przesyłam w załączeniu ponownie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzupełnionym raportem. Proszę o zaopiniowanie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie”

Inwestor: Mariusz Kot, Jędrychowice 36, 48-140 Branice

Gmina Branice nie posiada na ten teren miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

Załączniki:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
 2. Uzupełnienie raportu z dnia 16.04.2018r. plus CD (wpływ do tut. Urzędu 18.04.2018r.)
 3. Dodatkowo uzupełnienia raportu do RDOŚ w Opolu z dnia 22.03.2017r., 10.05.2017r i .20.10.2017r. plus CD

 

 

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

 1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Branice
 2. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Jędrychowice,
 3. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej bip.branice.pl

 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-05-2018
  przez: Adriana Wiewiórka
 • opublikowano:
  09-05-2018 19:13
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1069
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl