Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty z inicjatywy NGO - rok 2018

Branice, 02 sierpnia 2018r.

 

Informacja dotycząca oferty złożonej z inicjatywy organizacji pozarządowej

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)Wójt Gminy Branice uznaje celowość realizacji zadania publicznego, przez Stowarzyszenie Branickie Towarzystwo Sportowe  ul. Szpitalna 20/211 - Branice, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zgodnie z ofertą złożoną w dniu 30.07.2018 r. 

Prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących oferty poprzez:

 1. wysłanie na adres e-mail: ,
 2. przesłanie listem na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, z dopiskiem uwagi do oferty: ,,Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Stowarzyszenie Branickie Towarzystwo Sportowe” (decyduje data wpływu do Urzędu).
 3. osobiste dostarczenie do Urzędu Gminy w Branicach (pokój 21)

 

Informacja zostaje udostępniona na:

 

Wójt Gminy
/-/ Sebastian Baca

 

Załącznik:

PDFOferta-realizacji-zadania-publicznego-BTS-2018-10-31.pdf

 


Branice, 16 kwietnia 2018r.

 

Informacja dotycząca oferty złożonej z inicjatywy organizacji pozarządowej

 

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450)Wójt Gminy Branice uznaje celowość realizacji zadania publicznego, przez Stowarzyszenie Klub Branickie Towarzystwo Sportowe  ul. Szpitalna 20 - Branice, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zgodnie z ofertą złożoną w dniu 12.04.2018. 

Prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących oferty poprzez:

 1. wysłanie na adres e-mail: aneta.kopeczek@branice.pl,
 2. przesłanie listem na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, z dopiskiem uwagi do oferty: ,, Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Stowarzyszenie Branickie Towarzystwo Sportowe” (decyduje data wpływu do Urzędu).
 3. osobiste dostarczenie do Urzędu Gminy w Branicach (pokój 21)

 

Informacja zostaje udostępniona na:

 • stronie internetowej www.branice.pl,
 • stronie internetowej www.bip.branice.pl,
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach.

 

Wójt Gminy
/-/ Sebastian Baca

 

 

Załącznik:

PDFOferta-realizacji-zadania-publicznego-BTS-2018-04-12.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  16-04-2018
  przez: Aneta Kopeczek
 • opublikowano:
  16-04-2018 19:59
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  02-08-2018 16:38
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1295
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl