Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2018-04-03 - BG.6733.2.1. 2018.MW - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Branice, dnia 03.04.2018r.

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

BG.6733.2.1. 2018.MW
z dnia 03.04.2018r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: „Wykonaniu oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Dzierżkowice, Lewice i Wysoka – na działkach położonych:

 • w Dzierżkowicach, numery ewidencyjne działek: 351 a.m.2 i 309/4 a.m.2,
 • w Lewicach, numery ewidencyjne działek: 834 a.m.2, 451 a.m. 2,
 • w Wysokiej, numery ewidencyjne działek: 315/2 a.m.2, 169 a.m.2”

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) / oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U z 2017r., poz.1257)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Wykonaniu oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Dzierżkowice, Lewice i Wysoka – na działkach położonych:

 • w Dzierżkowicach, numery ewidencyjne działek: 351 a.m.2 i 309/4 a.m.2,
 • w Lewicach, numery ewidencyjne działek: 834 a.m.2, 451 a.m. 2,
 • w Wysokiej, numery ewidencyjne działek: 315/2 a.m.2, 169 a.m.2”

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest: Pani Aneta Kopeczek Kierownik Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3 , 48-140 Branice.

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut. Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, (pokój 17) z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w miejscowościach : Dzierżkowice, Lewice, Wysoka

- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

Metryczka
 • wytworzono:
  03-04-2018
  przez: Małgorzata Wróblewska
 • opublikowano:
  03-04-2018 15:18
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 6518
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl