Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2018-01-26 - Informacja o powołaniu członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert na rok 2018

Branice, dnia 26 stycznia 2018r.

 

 

INFORMACJA O POWOŁANIU CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH OPINIUJĄCYCH

OFERTY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA ROK 2018

 

 

 

LP

RODZAJ ZADANIA/POSIEDZENIE KOMISJI

CZŁONKOWIE KOMISJI KONKURSOWYCH

1

Nauka szkolnictwa wyższego, edukacji,
oświaty i wychowania

Urząd Gminy w Branicach
29.01.2018 godz. 14:00

Aneta Kopeczek - Przedstawiciel Organu Wykonawczego

Beata Nowak - Przedstawiciel Organu Wykonawczego

Kamil Lider - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (LZS Rolnik Lewice)

Szymon Moskała - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (LZS Orzeł Branice)

2

Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Urząd Gminy w Branicach
29.01.2018 godz. 13:30

Aneta Kopeczek - Przedstawiciel Organu Wykonawczego

Andrzej Maksymowicz - Przedstawiciel Organu Wykonawczego

Szymon Moskała - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (LZS Orzeł Branice)

Kamil Lider - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (LZS Rolnik Lewice)

3

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Urząd Gminy w Branicach
29.01.2018 godz. 13:00

Aneta Kopeczek - Przedstawiciel Organu Wykonawczego

Joanna Chwierut - Przedstawiciel Organu Wykonawczego

Kamil Lider - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (LZS Rolnik Lewice)

Szymon Moskała - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (LZS Orzeł Branie)

4

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Urząd Gminy w Branicach
29.01.2018 godz. 14:30

Aneta Kopeczek - Przedstawiciel Organu Wykonawczego

Andrzej Maksymowicz - Przedstawiciel Organu Wykonawczego

Agnieszka Surma - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie Immaculata)

Magda Gumienna - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie Immaculata)

5

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego

Urząd Gminy w Branicach
31.01.2018 godz. 9:30

Aneta Kopeczek - Przedstawiciel Organu Wykonawczego

Andrzej Maksymowicz - Przedstawiciel Organu Wykonawczego

Kamil Lider- Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (LZS Rolnik Lewice)

Szymon Moskała - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (LZS Orzeł Branice)

 

 

 

Wójt Gminy Branice
/-/  Sebastian Baca

Załącznik

Dokument źródłowy: PDFInformacja_o_powołaniu_członków_komisji_konkursowych_2018_01_26.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-01-2018
  przez: Aneta Kopeczek
 • opublikowano:
  26-01-2018 14:54
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1388
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl