Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2018-01-19 - Nr BG.6220.8.27.2016.AW - Obwieszczenie w sprawie postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Branice, dnia 15.01.2018r.

 

Nr BG.6220.8.27.2016.AW

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
w sprawie postępowania
dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie"

 

 

Wójt Gminy Branice działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamia, że w dniu 15.01.2018r. pismem nr BG.6220.8.26.2016.AW wezwano do uzupełnienia raportu Inwestora dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie"

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jego treścią w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3 , 48-140 Branice, pokój nr 4. Urząd czynny jest w poniedziałek od 730 do 1700 od wtorku do czwartku od 730 do 1530 a w piątek w godzinach od 730 do 1400

 

Zastępca Wójta
Katarzyna Herbut

 

Otrzymują:

 1. Mariusz Kot, Jędrychowice 36, 48-140 Branice
 2. a/a

 

Obwieszczenie umieszczono:

 • tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
 • tablica ogłoszeń w miejscowości Jędrychowice
 • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: bip.branice.pl
Metryczka
 • wytworzono:
  19-01-2018
  przez: Katarzyna Herbut
 • opublikowano:
  19-01-2018 14:41
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1686
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl