Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2018-01-05 - BG.6733.1.1. 2018.MW - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Branice, dnia 05.01.2018r.

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

BG.6733.1.1. 2018.MW
z dnia 05.01.2018r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: „Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych, zlokalizowanej na działkach o numerach : 1305/1, 1306 a.m. 1 oraz 1305/2, 1308, 1315/3, 1329, 1316 a.m. 7, obręb Branice

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) / oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U z 2017r., poz.1073)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych, zlokalizowanej na działkach o numerach : 1305/1, 1306 a.m. 1 oraz 1305/2, 1308, 1315/3, 1329, 1316 a.m. 7, obręb Branice”

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest: Pani Aneta Kopeczek Kierownik Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3 , 48-140 Branice.

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut. Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, (pokój 17) z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

 • tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice
 • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
 • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
Metryczka
 • wytworzono:
  05-01-2018
  przez: Małgorzata Wróblewska
 • opublikowano:
  05-01-2018 14:28
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  05-01-2018 14:28
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 3288
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl