Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-11-08 - BG.271.20.2017.AK - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Branice, dnia 2017-11-08

 

 BG.271.20.2017.AK                                                                          

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Wódka i Lewice

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY złożonej przez wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Drogowych

Tomasz Gatner

ul. Ogrodowa 4

48-140 Branice

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta należąca do ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w nin. postępowaniu.

 

2. W prowadzonym postępowaniu zostały złożone następujące oferty, które nie podlegały odrzuceniu i zostały ocenione na podstawie poniższych kryteriów:

1) cena ofertowa brutto - 60%

2) gwarancja –40%

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena ofertowa  brutto

Liczba pkt w kryterium gwarancja

Łączna liczba pkt w kryterium cena ofertowa  brutto, gwarancja

1

SIMBA S.C. M. Ćwirzeń W. Gęsicki

Zemborzyce Tereszyńskie 74

20-515 Lublin

56,43

40

96,43

2

APIS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

47,56

40

87,56

3

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Drogowych

Tomasz Gatner

ul. Ogrodowa 4

48-140 Branice

 

60

40

100

 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

 

WÓJT

/-/ Sebastian  Baca

Metryczka
 • wytworzono:
  08-11-2017
  przez: Aneta Kopeczek
 • opublikowano:
  08-11-2017 12:55
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 2032
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×