Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-10-16 - ZP.272.FN.4.2017SR - Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Długoterminowy kredyt w wysokości 96.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę parkowych miejsc spotkań w Jakubowicach i Wysokiej

Branice, 16 października 2017r.

 

ZP.272.FN.4.2017SR

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Długoterminowy kredyt w wysokości 96.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę parkowych miejsc spotkań w Jakubowicach i Wysokiej

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pó źn. zm.) przekazuję poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Długoterminowy kredyt w wysokości 96.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę parkowych miejsc spotkań w Jakubowicach i Wysokiej” odbyło się w dniu 16.10.2017 r. o godz. 11.30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 16.598,40 zł brutto.

 

Oferty złożyło:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

1

Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów

16.234,33

 

Dodatkowo na otwarciu ofert podano informację o czasie uruchomienia kredytu, wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Czas uruchomienia kredytu

Wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego

1

Bank Spółdzielczy w Namysłowie,

Plac Wolności 12,

46-100 Namysłow

W ciągu tego samego dnia, w którym zostanie złożona wykonawcy pisemna dyspozycja zamawiającego o uruchomieniu kredytu.

14%

 

Termin wykonania zamówienia i warunków płatności zgodnie z zapisami SIWZ.

 

Wójta Gminy Branice
/-/ Sebastian Baca

Metryczka
 • wytworzono:
  16-10-2017
  przez: Aneta Kopeczek
 • opublikowano:
  16-10-2017 15:58
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1408
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl