Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-10-12 - Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice z Organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Branice, dnia 12.10.2017r.

 

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice z Organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018


Termin rozpoczęcia konsultacji:   20 października 2017 r.
Termin zakończenia konsultacji:   9 listopada 2017r.


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.branice.pl
- www.bip.branice.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe / Programy Współpracy

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Urząd Gminy w Branicach
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice 

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Aneta Kopeczek – Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Urząd Gminy w Branicach
Ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
II piętro, pok. 24
tel. 77 486-81-92 wew.24
e-mail: aneta.kopeczek@branice.pl

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Wypełniony formularz konsultacyjny należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Branicach lub przesłać w wersji papierowej pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice z dopiskiem „Konsultacje Programu Współpracy Gminy Branice na 2018 rok” do dnia 9 listopada 2017r.  Decyduje data wpływu uwag do urzędu.

 

Wójt Gminy Branice
/-/ Sebastian Baca

 

 

 

Załączniki

PDFZarządzenie Nr 79G-17.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  12-10-2017
  przez: Aneta Kopeczek
 • opublikowano:
  12-10-2017 18:18
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1615
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl