Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-10-12 - Cz.OS.WS.7322.23.2017 - Cz.OS-WS.KW-55/17 - Obwieszczenie o wszęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę wału przeciwpowodziowego rzeki Opawy

Częstochowa, dnia 2.10.2017r.

 

 

Cz.OS.WS.7322.23.2017
Cz.OS-WS.KW-55/17

 

Publiczne obwieszczenie
w Gminie Branice

od dnia 11.10.2017r.
do dnia ...................

 

Zgodnie z art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 i 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 13 września 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Czesława Lew z firmy Hydro-Lew Usługi Melioracyjne, działającego z pełnomocnictwa Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę wału przeciwpowodziowego rzeki Opawy w km 64+900+68+440 w m. Bliszczyce, gm. Branice, pow. Głubczycki, woj. opolskie.

 

PDFCz_OS_WS_7322_23_2017_Cz_OS_WS_KW_55_17.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  12-10-2017
  przez: Adriana Wiewiórka
 • opublikowano:
  12-10-2017 15:34
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  12-10-2017 15:35
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1198
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl