Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-10-10 - BZP nr 500041308-N-2017 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie: Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Wódka i Lewice ” – ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 594730 z dnia 28 września 2017r.

Branice, dnia 10.10.2017r.

 

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

 

Ogłoszenie nr 500041308-N-2017 z dnia 10-10-2017 r.

 

Branice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 594730-N-2017
Data: 2017-09-28

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Branice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141285200000, ul. Słowackiego  3, 48140   Branice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774868192, e-mail ug@branice.pl, faks 774868230.
Adres strony internetowej (url): http://bip.branice.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.branice.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://bip.branice.pl/564/1045/przetargi.html

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 3.3. Zamówienie obejmuje roboty dotyczące budowy placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Wódka i Lewice. Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany placu zabaw w miejscowości Lewice, na działkach nr 435/2 i 435/1. Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynkowych, rekreacji młodzieży i dorosłych – znajdujących się w posiadaniu inwestora. W ramach inwestycji przewiduje niewykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku, wykonanie ogrodzenia, montaż urządzeń zabawowych, fitness oraz małej architektury. W ramach montażu urządzeń zabawowych zaprojektowano: bujak sprężynowy, huśtawkę, linaria, karuzelę, ważkę oraz zestaw zabawowy. W zakresie urządzeń siłowych zaprojektowano montaż takich urządzeń jak: orbitrek, wioślarz, surfem oraz krzesło do wyciskania. W ramach małej architektury projektuje się ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery oraz tablicę informacyjną. Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany placu zabaw w miejscowości Wódka, na działkach nr 178/8 i 178/3. Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynkowych, rekreacji młodzieży i dorosłych – znajdujących się w posiadaniu inwestora. W ramach inwestycji przewiduje niewykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku, wykonanie ogrodzenia, montaż urządzeń zabawowych, fitness oraz małej architektury. W ramach montażu urządzeń zabawowych zaprojektowano: bujak sprężynowy, huśtawkę, linaria, karuzelę, ważkę, zestaw zabawowy oraz zjeżdżalnię liniową. W zakresie urządzeń siłowych zaprojektowano montaż takich urządzeń jak: orbitrek oraz krzesło do wyciskania. W ramach małej architektury projektuje się ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery oraz tablicę informacyjną.
W ogłoszeniu powinno być: 3.3. Zamówienie obejmuje roboty dotyczące budowy placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Wódka i Lewice. Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw w miejscowości Lewice, na działkach nr 435/2 i 435/1. Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynkowych, rekreacji młodzieży i dorosłych – znajdujących się w posiadaniu inwestora. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku, wykonanie ogrodzenia, montaż urządzeń zabawowych, fitness oraz małej architektury. W ramach montażu urządzeń zabawowych zaprojektowano: bujak sprężynowy, huśtawkę, linaria, karuzelę, ważkę oraz zestaw zabawowy. W zakresie urządzeń siłowych zaprojektowano montaż takich urządzeń jak: orbitrek, wioślarz, surfem oraz krzesło do wyciskania. W ramach małej architektury projektuje się ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery oraz tablicę informacyjną. Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw w miejscowości Wódka, na działkach nr 178/8 i 178/3. Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynkowych, rekreacji młodzieży i dorosłych – znajdujących się w posiadaniu inwestora. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku, wykonanie ogrodzenia, montaż urządzeń zabawowych, fitness oraz małej architektury. W ramach montażu urządzeń zabawowych zaprojektowano: bujak sprężynowy, huśtawkę, linaria, karuzelę, ważkę, zestaw zabawowy oraz zjeżdżalnię liniową. W zakresie urządzeń siłowych zaprojektowano montaż takich urządzeń jak: orbitrek oraz krzesło do wyciskania. W ramach małej architektury projektuje się ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery oraz tablicę informacyjną.

 

Wójt Gminy
/-/ Sebastian Baca


 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-10-2017
  przez: Aneta Kopeczek
 • opublikowano:
  10-10-2017 18:39
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  10-10-2017 19:06
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 978
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl