Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-10-09 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dot. wodociągu publicznego Wiechowice

Głubczyce, dnia 29.09.2017r.

 

HK.43260.29.6.2017.MJ

 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dot. wodociągu publicznego Wiechowice, zaopatrującego miejscowości: Wiechowice, Uciechowice, Dzierżkowice, Wysoka, Turków, Boboluszki, Jabłonka, Gródczany, Jakubowice (gm. Branice}.

 

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /tekst jednolity, Dz. U. z 2017r. poz. 1261/, art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /tekst jednolity, Dz. U. z 2017r. poz. 328/ oraz przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2015r. pzz. 1989/, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody nr 427/W/N/OKK/17, 428/W/N/OKK/17 z dnia 13.09.2017r. pobranych w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w dniu 11.09.2017r. z wodociągu publicznego Wiechowice (w punktach: Przepompownia Uciechowice, Boboluszki DPS-kuchnia),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie zbadanych parametrów z wodociągu publicznego Wiechowice.

 

PDFHK_43260_29_6_2017_MJ_2017_09_29.pdf