Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-10-09 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dot. wodociągu publicznego Bliszczyce

Głubczyce, dnia 29.09.2017r.

 

HK.43260.26.5.2017.MJ

 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dot. wodociągu publicznego Bliszczyce, zaopatrującego miejscowości: Bliszczyce,  Michałkowice, Lewice, Posucice, Dzbańce, Dzbańce Os.(gm. Branice).

 

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /tekst jednolity, Dz. U. z 2017r. poz. 1261/, art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /tekst jednolity, Dz. U. z 2017r. poz. 328/ oraz przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2015r. poz. 1989/, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody nr 425/W/N/OKK/17, 426/W/N/OKK/17 z dnia I3.09.2017r. pobranych w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w dniu 11.09.2017r. z wodociągu publicznego Bliszczyce (w punktach: SUW Bliszczyce, Lewice - budynek nr 9),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie zbadanych parametrów z wodociągu publicznego Bliszczyce.

 

PDFHK_43260_26_5_2017_MJ_2017_09_29.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  09-10-2017
  przez: Adriana Wiewiórka
 • opublikowano:
  09-10-2017 13:42
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1306
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl