Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-10-03 - BG.6733.7.9.2017.MW - Informacja o przesłaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celem uzgodnienia

Branice, dnia 03.10.2017r.

 

BG.6733.7.9.2017.MW

 

 

Wg. rozdzielnika

 

W związku z wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na:

Przebudowę linii napowietrznej Ś.N. relacji GPZ Głubczyce – Gołuszowice z wymiana stacji transformatorowej słupowej „Jędrychowice”:

 • odgałęzienie Włodzienin:
  obręb Włodzienin km.2 dz. 990/2, 546, 83, 80, 79, 78/1, 77/2, 86 km.1 dz. nr 993, 992 994, 842, 843, 844, 1006, 846/1,1007,n949, 878;
 • odgałęzienie Jedrychowice:
  obręb Lewice km. 1 dz. nr 852, 292/3, 292/2,835, 283, 282, 281/2, 281/1, 280/2, 280/1, 279/2, 279/1; obręb Jędrychowice km. 1 dz. nr 24/1, km. 2 dz. nr 6/2, 6/3, 26, 322, 323, 324, 325, 58 ” informuję, że na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2, pkt 6, pkt 9, pkt 10, pkt 11, Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) / oraz art.106 Kodeksu postępowania administracyjnego przesłano projekt decyzji Nr BG.6733.7.2017.MW o lokalizacji inwestycji celem uzgodnienia do następujących instytucji:

 

 1. Starostwo Powiatowe w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 48 – 100 Głubczyce
 2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Kościuszki 8, 48 – 100 Głubczyce
 3. Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole
 4. Wojewoda Opolski, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

 

Objaśnienia:

* Dla stron decyzja z załącznikiem graficznym do wglądu w tutejszym Urzędzie – biuro na parterze (czynny w poniedziałek od 730 do 1700 od wtorku do czwartku od 730 do 1530 a w piątek w godzinach od 700 do 1400). 

 

 

 

 

 

Umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- strona internetowa bip.branice.p

 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-10-2017
  przez: Małgorzata Wróblewska
 • opublikowano:
  04-10-2017 11:36
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  04-10-2017 11:40
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1162
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl