Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-09-20 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dot. wodociągu publicznego Branice, zaopatrującego miejscowości Branice, Kałduny, Niekazanice

Głubczyce, dnia 20.09.2017r.

 

 

HK.43260.25.5.2017.MJ

 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
dot. wodociągu publicznego Branice, zaopatrującego miejscowości Branice, Kałduny, Niekazanice (gm. Branice).

 

Działając na podstawie §19 ust. l i §17 ust. l rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. póz. 1989), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody nr SB/86462/09/2017, SB/86457/09/2017, SB/86460/09/2017 z dnia 18.09.2017r. pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w dniu 13.09.2017r. z wodociągu publicznego Branice (w punktach: Branice- Stacja Pomp i Zespół Gimnazjalne-Szkolny, Niekazanice-budynek nr 12),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie zbadanych parametrów z wodociągu publicznego Branice.

 

PDFHK_43260_25_5_2017_MJ_2017_09_20.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  22-09-2017
  przez: Adriana Wiewiórka
 • opublikowano:
  22-09-2017 12:37
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 975
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl