Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-08-09 - BG.6733.5.1. 2017.MW - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Branice, dnia 09.08.2017r.

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE
BG.6733.5.1. 2017.MW
z dnia 09.08.2017r.

 

o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: „Budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, na działce nr 35/5, obręb Wysoka, gmina Branice.” 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) / oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j  Dz.U. z 2017 poz. 1257)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie  zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„Budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, na działce nr 35/5, obręb Wysoka, gmina Branice.” 

Wnioskodawcą  przedsięwzięcia jest: Pan Piotr Rapp, zamieszkały ul. Krapkowicka 88, 47-320 Gogolin, występujący w imieniu Gminy Branice, na podstawie Pełnomocnictwa, z dnia 30.01. 2017r. udzielonego przez Wójta Gminy Branice

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut.   Urzędzie przy ul. Słowackiego 3,  (pokój 17) z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w  piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice,
- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

Metryczka
 • wytworzono:
  09-08-2017
  przez: Małgorzata Wróblewska
 • opublikowano:
  09-08-2017 17:15
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  09-08-2017 17:15
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1249
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×