Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-07-24 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego: Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne ...Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice – Dom Kultury z zagospodarowaniem terenu

Branice, 24 lipca 2017r.

 

 

BG.271.4.2017.AK

 

 

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania  przetargowego

 

Dotyczy przetargu: „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice – Dom Kultury z zagospodarowaniem terenu”

 

Wójt Gminy Branice, działając na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art.93 ust.1 pkt.4) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. ), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia o  unieważnieniu postępowania przetargowego zmierzającego  do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia o nr BG.271.4.2017.AK, ogłoszonego w BZP pod Nr 535500-N-2017 (data zamieszczenia 20.06.2017 r. ), dotyczącego  zadania pn.: "Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice – Dom Kultury z zagospodarowaniem terenu”, w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy. 

 

Uzasadnienie:

 

Zamawiający oszacował koszty realizacji powyższego zadania na kwotę 1.321.065,76 zł brutto. Cena oferty złożonej w przedmiotowym przetargu przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację niniejszego zamówienia do ceny oferty złożonej.

 

 

 

Wójt
/-/ Sebastian Baca

Metryczka
 • wytworzono:
  25-07-2017
  przez: Aneta Kopeczek
 • opublikowano:
  25-07-2017 12:57
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  25-07-2017 12:57
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1084
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×