Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-06-14 - BG.271.2.2017.KJ - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego

Branice,  dnia  14.06.2017 r.

 

BG.271.2.2017.KJ

 

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania  przetargowego

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn:  „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice – Dom Kultury z zagospodarowaniem terenu”

Wójt Gminy Branice, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. w Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia o  unieważnieniu postępowania przetargowego zmierzającego  do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia o nr BG.271.2.2017.KJ, ogłoszonego w BZP pod Nr 511726-N-2017 (data zamieszczenia 29.05. 2017 r. ), dotyczącego  zadania pn.:  „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice – Dom Kultury z zagospodarowaniem terenu”, w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy. 

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z zapisami pkt 16.1 SIWZ oferty należało złożyć w termie do dnia 13 czerwca 2017 r. do godz. 9:00. W przewidzianym powyżej terminie nie złożono żadnej oferty, dlatego Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia niniejszego postępowania w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 1)  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  14-06-2017
  przez: Aneta Kopeczek
 • opublikowano:
  14-06-2017 11:50
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 3909
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×