Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-06-12 - ZP.272.FN.2.2017 - Informacja z otwarcia ofert - „Długoterminowy kredyt w wysokości 787.500,00 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Branicach”

Branice, 12 czerwca 2017r.

 

ZP.272.FN.2.2017

 

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Długoterminowy kredyt w wysokości 787.500,00 zł z przeznaczeniem na  budowę kanalizacji sanitarnej w Branicach”

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó źn. zm.) przekazuję poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówie ń Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Długoterminowy kredyt w wysokości 787.500,00 zł z przeznaczeniem na  budowę kanalizacji sanitarnej w Branicach.” odbyło się w dniu 08.06.2017 r. o godz. 11.15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 198.491,62 zł brutto.

 

Oferty złożyło:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

1

Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów

168.005,56 zł

 

Dodatkowo na otwarciu ofert podano informację o czasie uruchomienia kredytu, wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Czas uruchomienia kredytu

Wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego

1

Bank Spółdzielczy w Namysłowie,

Plac Wolności 12,

46-100 Namysłów

W ciągu tego samego dnia, w którym zostanie złożona wykonawcy pisemna dyspozycja zamawiającego o uruchomieniu kredytu.

9,99%

 

Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodnie z zapisami SIWZ.

 

 

 

Wójta Gminy Branice
/-/ Sebastian Baca

Metryczka
 • wytworzono:
  12-06-2017
  przez: Aneta Kopeczek
 • opublikowano:
  12-06-2017 11:47
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  12-06-2017 11:47
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1533
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×