Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-05-31 - BG.6220.8.18.2016.AW - Obwieszczenie o wezwaniu do uzupełnienia raportu Inwestora dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Branice,  dnia  31. 05. 2017r.

 

 

Nr BG.6220.8.18.2016.AW

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE

w sprawie postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr  ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie”

 

Wójt Gminy Branice  działając na podstawie art. 38 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamia, że w dniu 31.05.2017r. pismem nr BG.6220.8.18.2016.AW wezwano do uzupełnienia raportu Inwestora dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  ,,Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr  ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie”

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jego treścią w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3 , 48-140 Branice, pokój nr 4. Urząd czynny jest w poniedziałek od 730 do 1700 od wtorku do czwartku od 730 do 1530, a w  piątek w godzinach od 730 do 1400

 

 

Otrzymują:

 1. Mariusz Kot, Jędrychowice 36, 48-140 Branice
 2. a/a

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

 • tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
 • tablica ogłoszeń w miejscowości Jędrychowice
 • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: bip.branice.pl
Metryczka
 • wytworzono:
  02-06-2017
  przez: Adriana Wiewiórka
 • opublikowano:
  02-06-2017 11:25
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  29-06-2017 18:16
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1284
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×