Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-04-27 - WOOŚ.4241.132.2017.MD - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Podłączenie do eksploatacji studni nr 1 i 2 na ujęciu wody podziemnej we wsi Posucice"

Opole, dnia 24 kwietnia 2017r.

WOOŚ.4241.132.2017.MD

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole

 

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r, póz. 353, z późn. zm.), w związku z pismem nr BG.6220.1.4.2017.AW z dnia 10.04.2017r, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia, złożonego przez Spółkę z o. o. TOP FARMS GŁUBCZYCE,

wyrażam opinię, że

dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Podłączenie do eksploatacji studni nr 1 i 2 na ujęciu wody podziemnej we wsi Posucice" - nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 

PDFWOOŚ_4241_132_2017_MD.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  27-04-2017
  przez: Adriana Wiewiórka
 • opublikowano:
  27-04-2017 15:38
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  29-06-2017 18:13
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1170
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl