Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-03-30 - Nr BG.6220.8.10.2016.AW - Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy

Branice,  dnia  30.03.2017r.

 

 

Nr BG.6220.8.10.2016.AW

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  ,,Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr  ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie”

 

          

Na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego  /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23/ informuję, że w związku z trwającym postępowaniem dowodowym  przedłuża się termin wydania decyzji. Przyczyną zwłoki jest złożony charakter sprawy.

 W związku z powyższym, rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przewiduje się w terminie do dnia 31 maja  2017r.

 

Z up. Wójta Gminy Branice
Aneta Kopeczek

 

 

Otrzymują:

1. Mariusz Kot, Jędrychowice 36, 48-140 Branice

2. a/a

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- tablica ogłoszeń w miejscowości Jędrychowice

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: bip.branice.pl

Metryczka
 • wytworzono:
  31-03-2017
  przez: Adriana Wiewiórka
 • opublikowano:
  31-03-2017 15:11
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  29-06-2017 18:12
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 2256
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl