Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-02-28 - Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Branice w 2016 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Informacja

o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Branice w 2016 roku

przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

 

 

Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 248) informuję, że w roku 2016 wobec organów Gminy Branice były podejmowane działania przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową:

 

1.

Określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana

Wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Branicach zarządzenia dotyczącego obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu w myśl art. 16 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa z dnia 7 lipca 2005 roku.

2.

Wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową

Pan Artur Brylikowski Nr lobbingowy 00351

3.

Określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom

Wniosek o wprowadzenie zarządzenia

4.

Określenie wpływu, jaki wywar podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa
w danej sprawie

Wprowadzenie w dniu 29 lipca 2016 r. Zarządzenia Nr 78U/16 Wójta Gminy Branice w sprawie określenia sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy w Branicach z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

 

 

 

Wójt Gminy Branice
/-/ Sebastian Baca

Metryczka
 • wytworzono:
  28-02-2017
  przez: Katarzyna Herbut
 • opublikowano:
  28-02-2017 15:33
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 2568
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl