Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-02-22 - Nr BG.6220.8.8.2016.AW - Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

Obwieszczenie Nr BG.6220.8.8.2016.AW
o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania  decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

 

 

Branice,  dnia 22.02.2017r.


Nr BG.6220.8.8.2016.AW

 


STAROSTWO POWIATOWE
W GŁUBCZYCACH
UL. KOCHANOWSKIEGO  15
48-100 GŁUBCZYCE

 

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji  o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)  przesyłam w załączeniu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem. Proszę o zaopiniowanie dot. pozwolenia zintegrowanego warunków realizacji przedsięwzięcia  polegającego  na "Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr  ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie”

Inwestor: Mariusz Kot, Jędrychowice 36, 48-140 Branice

Gmina Branice nie posiada na ten teren miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Załączniki:  
1.Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
3. Uzupełnienie wniosku z dnia 09.01.2017r.

 

Z up. Wójta Gminy Branice
Aneta Kopeczek

 

 

Otrzymują:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
1. Mariusz Kot, Jędrychowice 36, 48-140 Branice
2. a/a

 


Podano do publicznej wiadomości przez:
1.    Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Branice
2.    Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Jędrychowice,
3.    Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej bip.branice.pl

Metryczka
 • wytworzono:
  23-02-2017
  przez: Adriana Wiewiórka
 • opublikowano:
  23-02-2017 12:15
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  29-06-2017 18:09
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 2263
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×