Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-01-31 - Nr BG.6220.6.12.2016.AW - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Branice, dnia 31.01.2017r.

 

Nr BG.6220.6.12.2016.AW

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
o wydaniu decyzji Nr OŚ.6220.6.11.2016.AW z dnia 31.01.2017r.
o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Wójt Gminy Branice  działając na podstawie art. 38 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 31.01.2017r. na wniosek Gminy Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice wydana została decyzja Nr BG.6220.6.11.2016.AW o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na działce o nr ew.  35/5 obręb  ew. 0019 Wysoka, gm. Branice".

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3 , 48-140 Branice, pokój nr 1. Urząd czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w  piątek w godzinach od 7.30 do 14.00.

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono:
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Wysoka
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: bip.branice.pl

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-02-2017
  przez: Adriana Wiewiórka
 • opublikowano:
  02-02-2017 14:33
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  29-06-2017 18:06
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 5141
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl