Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-01-24 - Obwieszczenie BG.6220.7.11.2016.AW

 

Branice, dnia 24.01.2017r.

 

BG.6220.7.11.2016.AW

 

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
o wydaniu decyzji Nr
BG.6220.7.9.2016.AW z dnia 24.01.2017r.
o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia


Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 23  z późn. zm.),

zawiadamiam

że w dniu 24.01.2017 roku została wydana decyzja  Nr BG.6220.7.9.2016.AW* o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Wysoka-Jakubowice”.

 

 

 

Z-ca Wójta Gminy Branice
Katarzyna Herbut

 

 

Załączniki

PDFDecyzja_BG_6220_7_9_2016_AW_2017_01_24.pdf

 

 

 

 

Objaśnienia:

* Decyzja w formie załącznika nr 1 do obwieszczenia

 

Obwieszczenie umieszczono:

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: bip.branice.pl

Metryczka
 • wytworzono:
  25-01-2017
  przez: Adriana Wiewiórka
 • opublikowano:
  25-01-2017 13:48
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  29-06-2017 18:03
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 2793
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl