Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-01-04 - Nr BG.6220.7.6.2016.AW - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Branice, dnia 04.01.2017r.

Nr  BG.6220.7.6.2016.AW

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Branice
o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), oraz art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 23  z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 03.01.2017 roku zostało wydane postanowienie Nr BG.6220.6.5.2016.AW stanowiący załącznik nr 1 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na „Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Wysoka-Jakubowice”

 

PDFPostanowienie_BG_6220_7_4_2016_AW_2017_01_04.pdf

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: bip.branice.pl

Metryczka
 • wytworzono:
  05-01-2017
  przez: Adriana Wiewiórka
 • opublikowano:
  05-01-2017 17:31
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  29-06-2017 18:00
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 2187
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×