Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2016-12-22 - Nr BG.271.4.2016.AK - Informacja o wyborze oferty

 

PDFInformacja o wyborze oferty BG_271_4_2016_AK_20161222.pdf

 

Branice, dnia 22 grudnia 2016r.

 

Nr BG.271.4.2016.AK

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr BG.271.4.2016.AK w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Branice”

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ) w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Gmina Branice, informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę

 

Naprzód sp. z o.o. z/s przy ul. Raciborskiej 144b, 44 – 280 Rydułtowy

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez w/w firmę spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawców i na podstawie kryterium oceny oferty została oceniona najwyżej.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:  1

Nazwa wykonawcy: REMONDIS Gliwice sp z o.o.

     

Adres Wykonawcy:      ul. Kaszubska 2

                                 44-100 Gliwice

 

Liczba pkt w kryterium cena: 50,95 pkt

Liczba pkt w kryterium termin płatności:  40,00 pkt

Punktacja ogółem:  90,95 pkt

  

Lp.: 2

Nazwa wykonawcy:      Naprzód sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:      ul. Raciborska 144b

                                   44-280 Rydułtowy

 

Liczba pkt w kryterium cena: 60,00 pkt

Liczba pkt w kryterium termin płatności: 40,00 pkt

Punktacja ogółem: 100,00 pkt    

 

 

Wójt Gminy
/-/ Sebastian Baca

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-12-2016
  przez: Aneta Kopeczek
 • opublikowano:
  22-12-2016 16:18
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  25-05-2017 11:17
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1909
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl