Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2016-12-16 - BG.6733.5.1.2016.KJ - Obwieszczenie

 

PDFObwieszczenie_BG_6733_5_1_2016_KJ_20161216.pdf

 

Branice, dnia 16.12.2016r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

BG.6733.5.1.2016.KJ
z dnia 16.12.2016r.

 

o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: „Przebudowę i rozbudowę oraz termomodernizację budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej, na działce nr 435/1 w miejscowości Lewice”

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.) / oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U z 2016r., poz.23)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„Przebudowie i rozbudowie oraz termomodernizacji budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej, na działce nr 435/1 w miejscowości Lewice”

Wnioskodawcą  przedsięwzięcia jest: Pan Maciej Halikowski, zamieszkały w Tarnkowej 17B, 48-100 Głubczyce, występujący w imieniu Gminy Branice, na podstawie Pełnomocnictwa, z dnia 13 grudnia 2016r. udzielonego przez Wójta Gminy Branice

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut.   Urzędzie przy ul. Słowackiego 3,  (pokój 17) z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w  piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice,

- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- strona  internetowa Urzędu Gminy Branice : www.bip.branice.pl

 

     Otrzymują:

 1. Gmina Branice, reprezentowana przez Wójta Gminy Branice, na ręce Pana Macieja Halikowskiego, zamieszkałego w Tarnkowej 17B, 48-100 Głubczyce, występującego w imieniu Gminy Branice, na podstawie Pełnomocnictwa, z dnia 13 grudnia 2016r., udzielonego przez Wójta Gminy Branice.
 2. Gmina Branice
 3. Jan Mosiądz
Metryczka
 • wytworzono:
  16-12-2016
  przez: Karolina Jaroszewska
 • opublikowano:
  16-12-2016 14:54
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  29-06-2017 17:58
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 3562
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×