Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2016-12-09 - BG.6845.50.2016.MW - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy

 

PDFObwieszczenie_BG_6845_50_2016_MW_2016-12-09.pdf

 

Branice, dnia 09.12.2016r.

 

BG.6845.50.2016.MW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy:

 

lp

Oznaczenie
działki

Przeznaczenie w planie (P) /studium (S)

opis

Cena w złotych

uwagi

1

Część działki Nr:
23/15

Nr Kw:
OP1G/00033941/5

Powierzchnia:
0.0390 ha

Położenie:
Michałkowice

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt orny ( RII i RIII) kształt działki korzystny, dojazd o nawierzchni asfaltowej

15,60 zł

podlega zwolnieniu z podatku VAT

Czynsz roczny płatny do   30 października  podatek zgodnie z obowiązującą ustawą.   

 2

 

 

Nr działki:
37

Nr Kw:
OP1G/00025543/6

Powierzchnia:
0.3400  ha

Położenie:
Jakubowice

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt orny ( RII i RIII) kształt działki korzystny, dojazd gruntową

300 zł

podlega zwolnieniu z podatku VAT

Czynsz roczny płatny do 30 października + podatek zgodnie z obowiązującą ustaw

3

Nr działki:
252

Nr KW:
OP1G/00036891/0

Powierzchnia:
0,0600 ha

Położenie:
Branice

(S) teren zabudowany/zainwestowany

Działka przeznaczona pod zabudowę (Bp) dojazd drogą asfaltową. Kształt nieregularny, skarpa na środku słup elektryczny

400 zł za ha

podlega zwolnieniu z podatku VAT

Czynsz roczny płatny do  30 października + podatek zgodnie z obowiązującą ustawą

4

Nr działki:
439/2

Nr KW:
33083

Powierzchnia:
0,2631  ha

Położenie:
Lewice

(S) zabudowany/ zainwestowany

Część działki budowlanej z przeznaczeniem na ogródki przydomowe dla mieszkańców bloków

400 zł za ha

podlega zwolnieniu z podatku VAT

Czynsz roczny płatny do  30 października + podatek zgodnie z obowiązującą ustawą

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. od 20.01.2017 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 30.12.2016 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

Metryczka
 • wytworzono:
  13-12-2016
  przez: Małgorzata Wróblewska
 • opublikowano:
  13-12-2016 15:18
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  26-06-2017 20:53
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1825
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl