Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2016-07-20 - Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Branice z Organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020

Branice, dnia 20.07.2016r.

 

 

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Branice z Organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020

Termin rozpoczęcia konsultacji:   28 lipca 2016r.
Termin zakończenia konsultacji:  20 sierpnia 2016r.

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.branice.pl
- www.bip.branice.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe / Programy Współpracy

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Urząd Gminy w Branicach
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Aneta Kopeczek – Kierownik Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Gminy w Branicach
Ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
II piętro, pok. 21
tel. 77 486-81-92 wew.19
e-mail: aneta.kopeczek@branice.pl

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Wypełniony formularz konsultacyjny należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Branicach lub przesłać w wersji papierowej pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice z dopiskiem „Konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Branice na lata 2016-2020” do dnia 20 sierpnia 2016r.  Decyduje data wpływu uwag do urzędu.

 

 

Wójt Gminy Branice
/-/ Sebastian Baca

 

 

Załączniki:

Metryczka
 • wytworzono:
  20-07-2016
  przez: Aneta Kopeczek
 • opublikowano:
  20-07-2016 12:16
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  22-08-2016 14:08
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1406
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl