Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2016-07-13 - Przetarg ustny - sprzedaż: Kosiarka rotacyjna Z-105/1

Branice, dnia 13.07.2016r.

 

 

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego Gminy Branice

 

Wójt Gminy Branice ogłasza drugi przetarg na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego zgodnie z poniższymi danymi:

 

 1. Nazwa i siedziba jednostki: Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Urząd Gminy Branice, pod adresem Branice 48-140, ul. Słowackiego 3 w terminie 01.08.2016 r. o godz. 8.30

 3. Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku ruchomego: w obecności Pana Marka Kiszczyka po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel. 693 809 270.

 4. Przedmiotem sprzedaży jest Kosiarka rotacyjna Z-105/1
  - cena wywoławcza: 800,00zł (osiemset złotych 00/100)

 5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
  - Wymagana jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj 80,00zł.

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
Wadium należy wnieść przed rozpoczęciem przetargu na konto bankowe Gminy Branice nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0001 lub w kasie Urzędu Gminy w Branicach.

 

Do przetargu dopuszczone zostaną wszystkie osoby/podmioty, które spełnią łącznie niżej wskazane warunki:

 1. złożą pisemne oświadczenie, że zapoznały się ze stanem faktycznym i prawnym mienia oraz warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń,

 2. osoby fizyczne / reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów lub pełnomocnicy wylegitymują się ważnym dowodem tożsamości a reprezentanci dowodem na umocowanie do działania w imieniu reprezentowanych podmiotów, zaś pełnomocnicy dokumentem pełnomocnictwa,

 3. przedstawią Komisji Przetargowej potwierdzenie wniesienia wadium na rzecz Gminy Branice.


 

 Przetarg ustny będzie prowadzony zgodnie z „Regulaminem przetargu” zatwierdzonym  Zarządzeniem Wójta nr 50U/16.

 Zastrzega się prawo do zmiany warunków przetargu  oraz jego odwołania bez podania przyczyny.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Branie, tel. 77 486 8250 w godzinach poniedziałek – 7.30-17.00, wtorek-czwartek. 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00.

 

Załączniki:

PDFZarządzenie Nr 50U-16.pdf - Regulamin przetargu

Metryczka
 • wytworzono:
  13-07-2016
  przez: Maria Staniek
 • opublikowano:
  13-07-2016 11:46
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  13-07-2016 17:02
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1728
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×