Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2016-06-14 - Protokół porównania ofert złożonych w oparciu o zapytania cenowe w celu udzielenia zamówienia na „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice”

PDFProtokół porównania ofert - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest - 2016-06-14.pdf

 

Branice, dnia 14.06.2016r.

 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 22U/16
Wójta Gminy Branice
z dnia 21 marca 2016 r.
stanowiący

Załącznik Nr 5 do Regulaminu
dokonywania zakupu dostaw,
usług oraz robót budowlanych
wyłączonych na mocy art.4 pkt8 ustawy
Prawo zamówień publicznych

 

 

PROTOKÓŁ

PORÓWNANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OPARCIU O ZAPYTANIA CENOWE

1. W celu udzielenia zamówienia  „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice”

przeprowadzono porównanie otrzymanych ofert w oparciu o zapytanie/a cenowe złożone:

 faksem do*:

 e-mailem do* :

 listownie do*: Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Dobrów 8, PHUP Euro-Gaz Sp. j., Zagórsko ul. Leśna 48, T-tel Tomasz Wieczorek ul. Goleszowska 15/11, 43-300 Bielsko-Biała

zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach w dniach od 31.05.2016 do 10.06.2016 -  http://bip.branice.pl*

 

2.  W terminie do dnia. 10.06.2016r. do godziny 14.00  przedstawiono poniższe oferty: 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1.

 Przedsiębiorstwo Inżynieryjne  „AGRAF” Rafał Skórka

 ul. Lecha 14, 41-710 Ruda Śląska

 69 121,10

 74 650,79

 

2.

 EKO-MIX Konstanty Spurek

ul. Grabiszyńska 163, 50-950 Wrocław

 77 500,00

 83 700,00

 

3.

 Środowisko i Innowacje Sp. z o.o

 Dobrów 8,

28-142 Tuczępy

 59 886,76

 64 677,70

 

4.

 PHUP EURO-GAZ

Sp. j.

 ul. Leśna 48 Zagórsko, 26-052 Nowiny

 45 185,76

 48 800,62

 

5.

 T-tel Tomasz Wieczorek

 ul. Podgórze 20/2

43-300 Bielsko-Biała

 57 864,50

 62 493,66

 

6.

AUTO-ZŁOM Paź Bogusław USŁUGI POGRZEBOWE EDEN

Świniary Stare BN, 27-670 Łoniów

62 885,05

67 915,85

 

7.

RENOVO S.C.

Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski

Ul. Studzińskiego 48/8, 91-498 Łódź

44 053,93

47 578,24

 

8.

Z.G.K. GRONEKO

Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski

Mikorzyn 19,

87-732 Lubanie

64 100,08

69 228,09

 

 

 

3. Spośród złożonych ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę:

 RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski  ul. Studzińskiego 48/8, 91-498 Łódź

 

4. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej/ umorzenia postępowania.*   - najniższa cena

 

Branice, dnia 14.06.2016r.

 

*niepotrzebne skreślić

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-06-2016
  przez: Adriana Wiewiórka
 • opublikowano:
  16-06-2016 15:30
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  16-06-2016 15:32
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1958
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl