Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2016-05-31 - Przetarg ustny nieograniczony - Kosiarka rotacyjna Z-105/1

PDFOgłoszenie-przetarg-2016-05-31.pdf

PDFZarządzenie Nr 50U-16.pdf

 

 

Branice, dnia 31.05.2016r.

 

 

 

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego Gminy Branice

 

 

Wójt Gminy Branice ogłasza przetarg na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego zgodnie z poniższymi danymi:

 1. Nazwa i siedziba jednostki: Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Urząd Gminy Branice, pod adresem Branice 48-140, ul. Słowackiego 3 w terminie 01.07.2016 r. o godz. 8.30
 3. Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku ruchomego: w obecności Pana Marka Kiszczyka po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel. 693 809 270.
 4. Przedmiotem sprzedaży jest Kosiarka rotacyjna Z-105/1
  - cena wywoławcza: 1250,00zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)
 5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
  Wymagana jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj 125,00zł.
  Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
  Wadium należy wnieść przed rozpoczęciem przetargu na konto bankowe Gminy Branice nr 64 8867
  0005 2001 0000 0055 0001 lub w kasie Urzędu Gminy w Branicach.

Do przetargu dopuszczone zostaną wszystkie osoby/podmioty, które spełnią łącznie niżej wskazane warunki:

 1. złożą pisemne oświadczenie, że zapoznały się ze stanem faktycznym i prawnym mienia oraz warunkami przetargu  i przyjmują je bez zastrzeżeń,
 2. osoby  fizyczne / reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów lub pełnomocnicy wylegitymują się ważnym dowodem tożsamości a reprezentanci dowodem na umocowanie do działania w imieniu reprezentowanych podmiotów, zaś pełnomocnicy   dokumentem pełnomocnictwa,
 3. przedstawią Komisji Przetargowej potwierdzenie wniesienia wadium na rzecz Gminy Branice.

Przetarg ustny będzie prowadzony zgodnie z „Regulaminem przetargu” zatwierdzonym Zarządzeniem Wójta nr 50U/16.

 Zastrzega się prawo do zmiany warunków przetargu  oraz jego odwołania bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Branie, tel. 77 486 8250
w godzinach poniedziałek – 7.30-17.00, wtorek-czwartek. 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00.

Metryczka
 • wytworzono:
  31-05-2016
  przez: Maria Staniek
 • opublikowano:
  31-05-2016 11:07
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  24-05-2017 19:13
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1967
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl