Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego / Referatu Spraw Obywatelskich

Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego / Referatu Spraw Obywatelskich

Misiurka Jolanta

 

 1. Zakres działania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego / Referatu Spraw Obywatelskich obejmuje w szczególności:

1) Zadania określone w przepisach o aktach stanu cywilnego.

2) Prowadzenie postępowania w sprawie zmian imion i nazwisk zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414).

3) Prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju w zakresie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony kraju oraz akcji kurierskiej.

4) Przyjmowanie w obecności dwóch świadków woli spadkodawcy w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

5) Wykonywanie zadań własnych Gminy z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.

6) Prowadzenie i obsługę kancelarii materiałów niejawnych w Urzędzie.

7) Sprawowanie funkcji zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Branice.

8) Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.

 1. Kierownik USC - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich ponosi odpowiedzialność za wykonanie określonych w niniejszym Regulaminie zadań przez następujące stanowiska:

1)  Stanowisko ds. ewidencji ludności  i dowodów osobistych

2)  Stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony p-pożarowej  i dodatków mieszkaniowych.

Metryczka
 • wytworzono:
  01-02-2016
  przez: Aneta Kopeczek
 • opublikowano:
  01-02-2016 11:05
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  12-09-2019 14:02
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 2208
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl