Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2015-12-16 - Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu: „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018” z mieszkańcami Gminy Branice

Branice, dnia 16.12.2015r.


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu: „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018” z mieszkańcami Gminy Branice.

Termin rozpoczęcia konsultacji:   30 grudnia 2015 r.
Termin zakończenia konsultacji:   13 stycznia 2016 r.

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.branice.pl
- bip.branice.pl

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Urząd Gminy w Branicach
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Aneta Kuziora – Kierownik OPS Branice
Urząd Gminy w Branicach
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
I piętro, pok. 15
tel. 77 486-00-60
e-mail:

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Wypełniony formularz konsultacyjny należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Branicach lub przesłać w wersji papierowej pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice z dopiskiem „Konsultacje Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018” albo przesłać w wersji elektronicznej na adres: ug@branice.pl do dnia 13 stycznia 2016 r. Decyduje data wpływu uwag do urzędu.

 

 

 

Załączniki

Metryczka
 • wytworzono:
  17-12-2015
  przez: Aneta Kuziora
 • opublikowano:
  17-12-2015 12:32
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  17-12-2015 16:12
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1924
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl