Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2015-11-03 - Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

3 listopada 2015r.

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:   20 listopada 2015 r.
Termin zakończenia konsultacji:  15 grudnia 2015r.


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.branice.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe / Inicjatywa Lokalna
- www.bip.branice.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe / Inicjatywa Lokalna

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

Urząd Gminy w Branicach
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Aneta Kopeczek – Pracownik ds. kontroli zarządczej i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Urząd Gminy w Branicach

Ul. Słowackiego 3

48-140 Branice

II piętro, pok. 21
tel. 77 486-81-92 wew.19
e-mail: aneta.kopeczek@branice.pl


Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Wypełniony formularz konsultacyjny należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Branicach lub przesłać w wersji papierowej pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice z dopiskiem „Konsultacje Projektu uchwały w sprawie Inicjatywy Lokalnej” do dnia 15 grudnia 2015r.  Decyduje data wpływu uwag do urzędu
 

 

Wójt Gminy Branice
/-/ Sebastian Baca

 

 

Załączniki

PDFZarządzenie Nr 91G-15.pdf
PDFZarządzenie Nr 91G-15 - załącznik-nr-2.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  03-11-2015
  przez: Aneta Kopeczek
 • opublikowano:
  03-11-2015 10:16
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1991
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl